banerKIA3

Sada je pravo vreme za prolećnu sadnju

Neophodno je da drevenasti materijal kao što su žbunje i drveće imaju pripremljen korenov sistem u rasadniku. Sade se sadnice sa busenom i bez busena. Veličina sadne jame treba da je šira od busena i to najmanje 30 cm, a dublja za najmanje 20 cm. Sadna jama može da bude kružnog ili kvadratnog oblika. Prilikom kopanja jame sloj zdravice, bogat hranljivim materijama, odvaja se i slaže na jednu, a dublji sloj zemlje na suprotnu stranu jame. Iskopana zemlja ne ostavlja se uz samu ivicu jame, već na rastojanju od oko 50 cm od nje, što olakšava manipulisanje prilikom sadnje. Kada se iskopa dovoljno duboka i široka sadna jama deo zemlje na dnu jame sa dodatom zdravicom se pomeša sa pregorelim stajnjakom ili tresetom 2:1 (zemlja: treset ili pregoreli stajnjak). Da bi se izbeglo sleganje sadnice posle sadnje, obavezno je da gornji nivo busena bude 5-10 cm, iznad kote okolnog terena. Najvažnije pravilo kojeg se treba držati prilikom sadnje je postavljanje cele biljke na istu visinu na kojoj je ona rasla u rasadniku. Jedna od najvećih grešaka je sadnja na većoj i manjoj dubini , što često dovodi do brzog propadanja samih biljaka. Sadnica se pažljivo postavlja na dno jame, tako da se čitava biljka podiže sa prihvatanjem za busen, nikako za deblo ili grane. Ako je busen zaštićen najlonom ili je pak u nekom kontejneru, sve to pažljivo treba ukloniti sa posebnom pažnjom da se busen što manje rastrese. Ako imamo žile koje su oštećene prilikom vađenja u rasadniku ili su prerasle treba ih skratiti oštrim nožem ili makazama. Za popunjavanje se koristi najpre zdravica ili zemlja pomešana sa pregorelim stajnjakom u odnosu 1:4 (jedan deo stajnjaka sa četiri dela zemlje). Zemlja oko busena sabija se postepeno i pažljivo. Blagim sabijanjem se istisne suvišni vazduh i ne sabije u potpunosti zemlja. Oko same sadne jame se podiže prstenasto zemlja ili čanak visine 5-10 cm, koji sprečava razlivanje vode od sadne jame posle zalivanja ili obilnih kiša, a usmerava vodu ka korenu.

Ovakav postupak sadnje se odnosi na lišćare i na četinare, samo se četinari na drugi način ankerišu, trokrakom žicom i kočićima. Pre postavljanja same biljke postavljaju se kolčevi za učvršćavanje - ankerisanje sadnica. Posle postavljanja sadnica sadna jama se zatrpa zemljom da 1/3 visine jame pazeći da biljka ostane vertikalna.

Četinari se po pravilu nikada ne sade bez busen. Lišćari mogu biti sa busenom ili bez njega prilikom sadnje. Kada se drvo sadi golog korena, čak i blaže isušivanje korena treba izbegavati. Koren mora biti uvijen u vlažno platno prilikom transportovanja do mesta sadnje, i platno se skida pred samo postavljanje biljaka u sadnu jamu. Neophodno je nabavljati sadnice koje su namenski vađene za sadnju, sadnice ne bi smele ostati bez vlage i izmrznuti. Ako sadna jama nije pripremljena do sadnje, sadnice moraju biti utrapljene u zemlji ili tresetu. Tako ih čuvamo od sigurnog propadanja.

panel
5560
Članaka
panel
5384
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

22.05.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


21.05.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


21.05.2020. (10 fotografija)
Likovi ratova i revolucije
Likovi ratova i revolucije

23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

Nova pravoslavna crkva u Kumanu završena je 1823. godine.