banerKIA3

Rokovi za vršenje izbornih radnji počeli su od 21. decembra 2011. godine

Na osnovu člana 12. Odluke o obrazovanju mesnih zajednica i člana 91. Statuta opštine Novi Bečej Dobrivoj Raškov, predsednik Skupštine opštine Novi Bečej doneo je odluku o raspisivanju izbora za članove saveta Mesne zajednice Novo Miloševo. Izbori za članove saveta mesne zajednice raspisani su za 22. januar 2012. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji počeli su od 21. decembra 2011. godine. Na osnovu rešenja obrazovana je komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Novo Miloševo u sledećem sastavu: Ivana Grujin - predsenik, Vladimir Mirkov - zamenik predsednika, Milorad Suvačarev - član, Milovan Baštovanov - zamenik člana, Ivica Milankov, član i Robert Radojčin - zamenik člana.

Novina u odnosu na prethodne izbore je što je na prvoj sednici komisija za sprovođenje izbora donela odluku da je kandidatima za predstavnike u Savetu mesne zajednice Novo Miloševo neophodna potvrda da se protiv njih ne vodi istraga ili krivični postupak. Na istoj sednici doneta je odluka o rokovima za vršenje izbornih radnji. Zadatak Komisije je, između ostalog, da se stara o zakonitom sprovođenju izbora, da obrazuje biračke odbore, daje uputstva biračkim odborima za sprovođenje postupka izbora, podnosi izveštaj Skupštini opštine o sprovedenim izborima za članove Saveta i obavlja druge poslove određene zakonom, statutom opštine i statutom mesne zajednice.

panel
5560
Članaka
panel
5384
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

22.05.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


21.05.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


21.05.2020. (10 fotografija)
Likovi ratova i revolucije
Likovi ratova i revolucije

23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?