banerKIA3

U sredu, 23. novembra u Svečanoj sali opštine partneri na projektu „I ja hoću, i ja mogu, i ja znam", OŠ „Josif Marinković", OŠ „Đorđe Joanović", PU „Pava Sudarski" i nevladina organizacija „Romi za dekadu Roma", pristupili su izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje obrazovanja Roma. U dokumentu je akcenat stavIjen na: potpun obuhvat dece romske nacionalnosti obrazovno-vaspitnim sistemom, jednak kvalitet obrazovanja za svu decu, minimiziranje osipanja romske dece iz obrazovnog sistema, prevencija segregacije, ukidanje diskriminacije i negovanje kulturnog identiteta Roma.

OŠ „Josif Marinković" je u okviru akcije organizovala da se roditelji dece romske nacionalnosti i Savet roditelja bliže upoznaju sa kulturom, istorijom i tradicijom Roma i sa stanjem u obrazovanju romske populacije, kao i aktivnostima predviđenim za uspešnije uključivanje dece romske nacionalnosti u obrazovni sistem. Obe radionice je vodio predsednik Udruženja romskih učitelja Vojvodine i književnik Rajko Jovanović.

panel
5560
Članaka
panel
5384
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

22.05.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


21.05.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


21.05.2020. (10 fotografija)
Likovi ratova i revolucije
Likovi ratova i revolucije

23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je prvo košarkaško igralište izgrađeno u dvorištu Osnovne škole „Miloje Čiplić“ 1947. godine a imalo je i svoje osvetljenje?