banerKIA3

Ovu temu za seminar su tražili predstavnici gradova i opština da bi joi jednom videli koji su modeli za razvoj njihove lokalne infrastrukture

Javno privatno partnerstvo - mogućnosti i prilike, seminar u organizaciji Fonda za podršku investicija u Vojvodini „Vojvodina Investment Promotion -VIP" Skupštine AP Vojvodine, je održan u Novom Bečeju, u sredu, 23. juna. Seminar su otvorili Branislav Bugarski, direktor Fonda za podršku investicija u Vojvodini i Milivoj Vrebalov, predsednik opštine Novi Bečej. Oko 60 predsetavnika vojvođanskih opština čulo je preporuke o načinima saradnje javnog i privatnog sektora. Branislav Bugarski direktor VIP fonda: "Ovog puta seminar je u Novom Bečeju i sa temom Javno-privatno partnerstvo zbog toga što ova Opština ima ovakvo iskustvo sakupljanja čvrstog komunalnog otpada gde su austrijskom partneru poverili taj posao. Mislim da je to dobar model koji treba da bude predstavljen i drugim gradovima i opštinama sa teritorije Vojvodine. Ovu temu su tražili predstavnici gradova i opština da bi još jednom videli koji su modeli za razvoj njihove lokalne infrastrukture i poboljšanja komunalnih usluga za svoje građane."

panel
5560
Članaka
panel
5384
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

22.05.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


21.05.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


21.05.2020. (10 fotografija)
Likovi ratova i revolucije
Likovi ratova i revolucije

23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je prvi fudbаlski klub u Nоvоm Bеčејu оsnоvаn 1911. gоdinе pоd nаzivоm ТSЕ (Тurskоbеčејskо spоrtskо udružеnjе), kојi 1921. gоdinе mеnjа imе u „Sоkо“.