banerKIA3

Na čelu Osnovne škole “Dositej Obradović “ u Bočaru od septebra se nalazi vršilac dužnosti direktora, Tatjana Šutka. Iako je ova zgrada jedna od najstarijih školskih zdanja u opštini uvek je važila za nejuredniju i najsređeniju školu u opštini. Prilikom posete školi Saša Šućurović je rekao da je bila neophodna intervencija lokalne samouprave „Lokalna samouprava je morala da reaguje kada su se pojavili problemi u odnosima zaposlenih koji su remetili rad ove ustanove. Tako je zajedno sa školski odborom izglasala smenu dosadašnje direktorke škole, koja duži period nije uspela da se nosi sa nastalom situacijom“. Tatjana Šutka je predstavnicima lokalne samouprave i javnosti rekla da će se u narednom periodu truditi da poboljšam slabe strane škole i da jake učinim još uspešnijim: “Poseban akcenat ću staviti na razvijanje kvaliteta nastave i učenja, daću podršku učenicima koji slabije napreduju, kao i onima koji postižu izuzetne rezultate. Takođe ću raditi na razvijanju međuljudskih odnosa, na uspešnoj komunikaciji između učenika, nastavnika i roditelja. Roditelji će se više uključivati u svakodnevni neposredni rad škole.” Šutka je istakla da će intenzivirati projektne aktivnosti, sa naglaskom na poboljšanju uslova za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je Dobrovoljno Vatrogasno Društvo osnovano 1882. godine i nalazilo se na uglu ulica Ive Lole Ribara i Petra Drapšina?