banerKIA3

Odrađena je javna nabavka za izgradnju kanalizacije u ulici Zmaj Jovina. Od sredstava za investicije renovirana je i mala sala Omladinskog doma Šušanj. Mesna zajednica osim pašnjaka i livada raspolaže i zemljom koja je u kulturi njive i pokrenuto je izdavanje te zemlje građanima

Od konstituisanja novog Saveta Mesne zajednice Novi Bečej proteklo je 5 meseci. Pored redovnih poslova, košenja i uređenja zelenih površina, Mesna zajednica će uskoro pristupiti i izradi kanalizacije u ulici Zmaj Jovina u dužini od 236 metara: “Očekuje se potpisivanje ugovora i početak radova. Izgradnja kanalizacije će koštati 1.558.013 sa PDV- om, što znači da 1 metar kanalizacije košta negde oko 6.550 dinara, i to je jedna od najjeftinijih ponuda u našoj opštini i biće jedna od najjeftinijih kanalizacija koja je urađena u proteklih nekoliko godina u naseljenom mestu Novi Bečej” - rekao je Branko Svilengaćin, predsednik Saveta Mesne zajednice Novi Bečej. Od sredstava za investicije renovirana je i mala sala Omladinskog doma “Šušanj”. Utroškom samodoprinosa 10% je predviđeno za projektno tehničke aktivnosti, od kojih je u proteklom periodu sprovedena javna nabavka i projekat za izradu atmosferske kanalizacije, delom Aračkog, delom Šušanjskog sliva. Branko Svilengaćin, predsednik Saveta Mesne zajednice Novi Bečej ističe da su za njih poljoprivredne aktivosti u proteklom periodu bile jako važne: “Uvidom u listu nepokretnosti a i saznanjem sa terena videli smo da Mesna zajednica osim pašnjaka i livada raspolaže i zemljom koja je u kulturi njive. Ta zemlja do sada nije izdavana, nije licitirana, tako da smo mi pokrenuli niz radnji kako bi izdali tu zemlju i građanima Novog Bečeja prihodovali neki novac. Sprovedeno je dva kruga licitacije, od deset licitacionih parcela, dve su izdate za ukupnu cenu od 140.556 dinara. Podneli smo hekoliko prijava protiv nepoznatih lica koji su izvršili krađu senokosa, time mi praktično želimo da damo poruku stočarima da smo uz njih i da ćemo poštovati njihove interese. Oni koji nelegalno, budu koristili pašnjak u buduće će biti sankcionisani. Imamo nekoliko neizdatih parcela što je svakako poziv našim stočarima da ove godine kada budemo radili licitaciju za sledeću vegetacionu sezonu, izlicitiraju livade i samim tim imaju kvalitetan senokos” - dodao je Branko Svilengaćin. U proteklom periodu sprovedeno je prebrojanje stoke na pašnjacima, ukupno je izbrojano 948 goveda, 2300 ovaca sa teritorije opštine Novi Bečej, 2605 iz okolnih opština, što znači da je ove godine izbrojano 1500 ovaca, i 200 goveda više nego protekle godine: „Očekujemo i tu dobru saradnju, pre svega sa pašnjačkim odborom, jer mi vršimo samo administrativno-tehničku podršku i želimo da eventualno sva prihodovana sredstva namenski potrošimo i vratimo našim proizvođačima, stočarima. U tom svetlu smo već uradili dva nova valova koji su predati korisnicima i još smo tri poručili pošto se u toku brojanja ovaca ispostavilo da ima potrebe za još. Učestvovali smo u sanaciji štala na Paktovu i u izgradnji bazena za kupanje stoke kako bi pružili podršku stočarima - istakao je Svilengaćin. U nadležnost Mesne zajednica spada i čuvanje čamaca i uređenje priobalja reke Tise. Za sada je situacija ista kao i prošle godine, savet je donao odluku da cenovnik ustuge čuvanja ostane nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. Krajem aprila sanirane su sve klupe u kućice na obali reke Tise, a nedavno je sprovedena distribucija tableta za suzbijanju larvi kućnih komaraca. Akcenat je stavljen na domaćinstva koja nemaju kanalizaciju. Takođe, sređeni su i tereni u Jamurama u Novom Selu. Što se budućih planova tiče, ostaje ono što je i samim samodoprinosom uređeno, a to su investicije u sklopu programskih aktivnosti: “ Mi se uskoro nadamo asfaltiranju. Mesna zajednica je ovde finasijer od samodoprinosa, a administrativno-tehnički deo će odraditi JP “Direkcija“. U narednom periodu ćemo zajedno sa njima videti koji su prioriteti, šta bi trebalo uraditi u naeseljom mestu Novi Bečej.”

panel
5580
Članaka
panel
5414
Fotografija

Poslednje fotografije

04.06.2020. (10 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


04.06.2020. (10 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
23.04.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je u SRC „Jedinstvo“održano finale Kupa Jugoslavije za košarkašice 14.februara 1988. godine?