I opština po zakonu

Odbornici Skupštine opštine Novi Bečej u petak 10. marta na 8. sednici održanoj u zgradi Radničkog univerziteta usvojili su niz odluka koje predstavlјaju nalog državnog revizora, a tiču se svega onog što prethodnih godina nije bilo u skladu sa zakonom i što se mora upotobiti.

„Ovom sednicom praktično smo završili sve odluke koje se tiču Skupštine opštine i funkcionisanja opštine Novi Bečej i stavili ih u zakonske okvire, nešto sami, a nešto po nalogu revizora koji je u prethodnom periodu vršio kontrolu rada Opštinske uprave. Imamo izmene čak i odluka koje su iz 2009. godine, neke su iz 2014. godine i mislim da je to zaista sad stavlјeno u zakonske okvire, kako i treba da bude“, rekao je Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej.

U skladu sa nalogom državnog revizora, odlukom Skupštine opštine Novi Bečej smanjene su i plate svim opštinskim fukcionerima za 20%, jer dosadašnje plate nisu bile u skladu sa zakonom. U pitanju je odluka čije je usvajanje podržala i opozicija, uz komentar da su plate opštinskih fukcionera i sa povećanjem bile niže nego što je to slučaj u opštinama u okruženju.

„Plate funkcionera nisu ni do sada bile prevelike, kretale su se iz- među sedamdeset i osamdeset hilјada dinara, a sada će se vratiti na nivo između pedeset i šezdeset i pet hilјada dinara. To je u skladu sa zakonom i tako je opština i postupila“, rekao je Maksimović.

Predsednik opštine Novi Bečej osvrnuo se i na odluku Skupštine opštine Novi Bečej koja se tiče ostvarivanja prava na finansijsku pomoć za treći i ili neki naredni pokušaj vantelesne oplodnje: „Na 8. sednici Skupštine opštine Novi Bečej potvrđena je odluka koja je usvojena i na 28. sednici Opštinskog veća da se pomogne svim mladim parovima do četrdeset, čak i do četrdeset i pet godina, čini mi se, ukoliko su iskoristili sve mogućnosti koje imaju, pa i one koje daje Republika Srbija. Opština ipak ima drugačiji i mekši pravilnik, i zato ćemo se truditi da im pomognemo u iznosu do 200.000 dinara za vantelesnu oplodnju.“

Na navode šefa Odborničke grupe Srpske radikalne stranke, Ivice Milankova, da je Turistička organizacija opštine Novi Bečej krajem godine isplatila svojim radnicima takozvanu „trinaestu platu“, predsednik opštine, Saša Maksimović, izjavio je da će ispitati taj slučaj i naglasio da je isplaćivanje „trinaeste plate“ mimo zakona i da odgovorno tvrdi da je Opštinska uprava nije podelila: „Zaista nemam informaciju da li je Turistička organizacija to uradila, ali ako jeste, biće kažnjeni. Sumnjam da je tako, jer bi se to videlo u njihovom izveštaju, ali proverićemo svakako navode koje je odbornik Milankov izneo. Po prvi put se desilo to da ni za 8. mart nismo mogli damama da damo neki poklon, ali takva je situacija i takvi su zakonski okviri. Odgovorno tvrdim da „trinaesta plata“ nije podelјena ni u Opštinskoj upravi, ni u komunlanim preduzećima, a što se tiče Turističke organizacije, zaista ću proveriti što pre da li je to istina.“

Odbornici Skupštine opštine Novi Bečej na 8. sednici usvojili su i nekoliko odluka koje se tiču zaštite životne sredine, kao i rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlјa Novi Bečej, zahvalјujući kojem će Ivan Zec vršiti ovu dužnost još šest meseci.

Novobečejski dani

Novobečejski dani

Glavni i odgovorni urednik: Vladan Stefanović

www.magazindani.rs

novobecejski.dani@gmail.com

Novi Bečej, Maršala Tita 8

024/670-730

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koja smatrate da bi dopunila sajt, priključite nam se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije... koje ćemo rado objaviti.

Ideju...

Oni imućniji Novobečejci koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj sajta, da budu dobrotvori (kako se nekada to radilo) mogu nas kontaktirati i dati svoj doprinos ideji koja nam je zajednička.