Predstavljen program Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Novi Bečej su 2. novembra prisustvovali prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, o aktuelnim podsticajnim merama i mogućnostima kreditiranja.

Prema podacima kojima raspolaže sekretarijat, uprkos obilju privatnih gazdinstava na ovom području, stopa onih koji su aplicirali za podsticajne mere ili kreditiranje je na izuzetno niskom nivou te je cilj da se to promeni.

Kako je poručeno sa skupa, najbitnije je informisati poljoprivredne proizvođače sa svim onim što Pokrajinska vlada radi u cilju razvoja poljoprivrede, kao i sa svim mogućnostima koje se mogu koristiti preko Fonda za razvoj poljoprivrede.