Poslovni forum u Segedinu

Poslovni forum u Segedinu

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović, njegov zamenik, Branko Svilengaćin, kao i pokrajinski poslanik, Matija Kovač, prisustvovali su Mađarsko- srpskom poslovnom forumu za komore i preduzeća, koji je, u organizaciji Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore i Trgovinsko-industrijske komore Mađarske, održan u četvrtak 10. novembra, u Segedinu.

Tom prilikom je za decembar dogovorena poseta predstavnika mađarske firme „Altherm" Novom Bečeju, u okviru koje će se voditi razgovor o mogućem otvaranju pogona ove firme u našoj opštini za sklapanje kotlova za grejanje.