Identifikovani problemi u opštini Novi Bečej

Identifikovani problemi u opštini Novi Bečej

Opštinu Novi Bečej nedavno je posetio Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine koji je u razgovoru sa čelnicima lokalne samouprave pokušao da identifikuje i iznađe rešenja za probleme sa kojima se opština suočava. Galić je istakao kako Novi Bečej ima značajne probleme sa divljim deponijama i otpadnim vodama.

- Ima 13 divljih deponija, a u dve mesne zajednice uopšte nema kanalizacije, samo septičke jame. Sam Novi Bečej je pokriven sa svega 60 posto kanalizacione mreže."

Građevinski i javni radovi u opštini Novi Bečej

U Novom Bečeju su u toku radovi na izradi fekalne kanalizacione mreže Šušanjskog sliva i to u ulici Čika Ljubina ka ulicama Ive Lole Ribara, JNA, Narodnog Fronta i Petefi Šandora. Zati'm u ulici Narodnog Fronta do Zmaj Jovine i Njegoševe i ulica Njegoševa od ulice JNA do Petefi Šandora.

Ovo praktično znači oko 140 priključaka na sistem fekalne kanalizacione mreže. Ukupna dužina sekundarnih kolektora u pomenutim ulicama iznosi oko 1.900 metara, a vrednost radova je 12,370.000 dinara.

Javni radovi u opštini Novi Bečej

Kako ističe Ranko Janjić, koordinator Javnih radova, ove godine su NSZi opština Novi Bečej odvojile 3,8 miliona dinara za ovu svrhu, s tim što je opština učestvovala sa još 1,5 miliona dinara za materijal. Angažovano je 57 osoba, a samim radovima je obuhvaćeno mnogo objekata, institucija i javnih površina.