Gospojina 15 miliona jeftinija

Predsednik opštine Novi Bečej, Saša Maksimović je 19. septembra predstavio rad lokalne samouprave u prethodnih 100 dana, odnosno od momenta stupanja na vlast, pa sve do sada. Sastanku su prisusutvovali još i Branko Svilengaćin, zamenik predsednika opšti'ne i Matija Kovač, poslanik u skupšti'ni AP Vojvodine.

Maksimović je objavio podatke o prihodima i rashodima prošlogodišnjih i ovogodišnjih Velikogospojinskih dana. Na priloženim dokumenti'ma se vidi da je ove godine manifestacija "koštala" nešto preko 19 miliona dinara, dok je prošle godine taj iznos bio oko 34 miliona. To znači da je ove godine manifestacija bila jeftinija za više od 15 miliona dinara.

- Po prvi put je opšti'nska uprava podnela finansijski izveštaj za manifestaciju Gospojina. Rezime toga je da je manifestacija 2015. godine koštala 34,765.236 dinara, a ove godine 19,317.481 dinar, čime smo pokazali kako domaćinski može da se upravlja budžetom opšti'ne. Čak su i prihodi nešto povećani ove godine iako je manifestacija bila kraća za jedan dan u odnosu na prošlu godinu."

Maksimović se dotakao i problema kanalizacione mreže, kojom je Novi Bečej pokriven sa svega 60 posto, što je niža stopa od dozvoljenog.

- Nastavljena je izgradnja fekalne kanalizacije u delu Šušanjskog sliva, a vrednost radova je 14,844.367 dinara. Ukratko, za 100 dana vlasti imamo 105 miliona dinara za investi'cije, što je za ovako malu opštinu izuzetan napredak.