Sve je više zastrašujućih vesti po novinama o nasilju po školama i to ne samo o vršnjačkom nasilju nego i nasilju učenika prema nastavnicima. Osnovna škola "Miloje Čiplić" je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije bila jedna od 17 škola uzoraka u Srbiji u kojoj je vršena analiza digitalnog nasilja među učenicima. Tim povodom obavili smo intervju sa direktorkom škole Zoricom Garčev, koja je pokušala da nam rasvetli pozadinu ovakvih slučajeva iz njene perspektive.

Šta je po vama glavni razlog za sve češća nasilja koja se javljaju po školama?

Uopšteno rečeno za to postoji više krivaca i objektivnih faktora. Zakon je u velikoj meri, na strani učenika kao krajnjeg produkta sistema obrazovanja i vaspitanja dok su školama kao ustanovama, nastavnicima i samim direktorima u većini slučajeva, ovlašćenja u velikoj meri veoma ograničena. Primera radi, ako učenik učini neku od težih povreda obaveza učenika, koja su isključivo zakonom regulisana, nastavnik i pedagoško-psihološka služba, mogu samo informativni razgovor da obave sa učenicima jer za analizu samog događaja i kažnjavanje krivaca za učinjenu povredu, škola je je u obavezi da postupi po sledećoj proceduri: nastavnik koji je svedok celog slučaja ili odeljenski starešina moraju da upravi škole dostave pismenu izjavu u kojoj se navodi o kakvom incidentu je reč, na osnovu toga direktor zaključkom pokreće disciplinski postupak, polom se pisanim putem u zakonskom roku obaveštavaju roditelji o pokretanju disciplinskog postupka u kojem se roditelji učenika obaveštavaju o tačnom datumu i satnici zakazanog ročišta.Tako se pozivaju i učenici-svedoci. Na zakazano ročište učenik je u obavezi da dođe u pratnji roditelja. Tada pred disciplinskom komisijom koju čine, direktor, sekretar, stručni saradnik i odeljenski starešina kao i predmetni nastavnik na čijem času je došlo do incidenta, učenik daje izjavu koja ulazi u zapisnik .Tada se učenik samo saslušava i na osnovu svih prikupljenih izjava, posle ročišta, disciplinska komisija raspravlja o kazni koja učeniku sledi. Postoje u pitanju teža povreda obaveza učenika, kazna može biti Ukor nastavničkog veća i jedinica iz vladanja ili Ukor direktora i dvojka iz vladanja što iziskuje sazivanje Nastavničkog veća koje te ocene mora da potvrdi i da da svoju saglasnost glasanjem. Ukoliko Nastavničko veće odluči da je pored ukora, kazna za učenika i premeštaj u drugu školu, roditelj ili starartelj učenika mora da da saglasnost na takvu odluku ili u protivnom učenik se ne sme prebaciti u drugu školu. Priznaćete i sami nimalo jednostavna procedura a diskutabilno je i koliko je u svakom segmentu i opravdana.

Da li smanjena ocena iz vladanja utiče na učenika?

To je ono što je veoma poražavajuće, vrlo često nema nikakvog efekta na učenika iako mu od šestog razreda ta ocena ulazi u prosek i snižava ga, dok u nekim slučajevima snižava i opšti uspeh učenika. Vrlo često se dešava da učenici gotovo i da ne reaguju na sniženu ocenu, posebno ako već imaju slab opšti prosek ocena. Ono što nas kao prosvetne radnike zabrinjava je jedna neobjašnjiva apatija roditelja i u velikom broju slučajeva pomirljivost roditelja sa celom situacijom i sniženom ocenom.

Postoji izvestan broj dece koji svoje ponašanje poprave ali to su oni učenici koji su se u takvoj situaciji zadesili nesretnim spletom okolnosti, dok kod učenika sa ozbiljnim problemima u ponašanju ovo gotovo da nema nikakvog efekta, potpuno im je svejedno, ali to su uglavnom učenici viših odeljenja.

Šta se dešava ako slučaj morate da prijavite policiji?

Policija reaguje na svaki naš poziv i odaziva se ali se tada saslušanje vodi u policijskoj stanici takođe u pratnji roditelja, ali i tu postoji jedan veoma bitan faktor koji otežava situaciju a to je da sa tom decom, razgovor smeju da obavljaju samo oni policajci koji su prošli obuku za rad sa maloletnim licima, i naravno oni slučaj procesuiraju u skladu sa zakonom što je potpuno odvojeno od procesa kažnjavanja u samoj školi. Moram da budem iskrena i da kažem da takvi slučajevi koji se vode na "dva fronta", pri tome mislim na kažnjavanje u školi i procesuiranje od strane policije i po potrebi i proceni tužilaštva i od strane sudskih organa, daju veći efekat ali nisu nažalost baš svi slučajevi posao policije i suda iako spadaju u težu povredu obaveze učenika.

Šta su najčešće teže disciplinske povrede učenika u vašoj školi?

Lakše povrede discipline se kažnjavaju trojkom i četvorkom iz vladanja i takođe od šestog razreda ulaze u prosek. One su regulisane internim Pravilnikom o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika. Teže povrede discipline su isključivo regulisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanaja i vaspitanja. Kod nas su to uglavnom u posledenje vreme krađe, upotreba mobilnog telefona u svrhu prevare u postupku ocenjivanja i najčešće neopravdano izostajanje učenika od preko 40 časova. Za sada imamo sreće da nemamo teških fizičkih ozleda među vršnjacima mada nam se pojavljuju slučajevi psihičkog zlostavljanja medu vršnjacima što obavezno kažnjavamo ako učenici prijave, jer se dešava da neki trpe uvrede i psihičko zlostavljanje a ne prijavljuju ili to učine kada to ode već predaleko. Prosvetni radnici u izvesnim situacijama osećaju da ne mogu mnogo da učine jer, učenika ne smete da izbacite sa časa, ne možete da mu date lošu ocenu ako je nedisciplinovan na času a da pri tome učenici jako dobro znaju svoja prava a svaki put se iznenade kada se od njih očekuje ispunjavanje i izvršenje njihovih obaveza. Sve u svemu nije uopšte danas lako biti prosvetni radnik a biti direktor sa tolikim obavezama i odgovornostima a sa toliko proceduralnih pravila je poprilično stresan i odgovoran posao.

Šta je po vama moguće rešenje ovih i sličnih problema?

Da ne zadiremo preduboko i preširoko u temu jer postoje stvari koje trenutno ne možemo da promenimo, apelujem na roditelje da više kod kuće razgovaraju sa svojom decom, da se interesuju za sva zbivanja u školi i da pravilnim i realnim stavom upute svoju decu na rešenje problema i na ispravno ponašanje i prema zaposlenima u školi i prema vršnjacima. Mislim da u ovom momentu roditelji zajedno sa nama mogu najviše da učine za svoju i našu decu.

Bolje da su svi nezadovoljni, nego da je neka grupa zadovoljna, to znači da onda nikog nismo favorizovali - Tomislav Ratković

U zgradi Skupštine opštine Novi Bečej 19. februara je održana 13. sednica Opštinskog veća. Na sednici se između ostalog našla sledeća tačke dnevnog reda: Utvrđivanje predloga godišnjeg programa uređenja, zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Novi Bečej za 2013. godinu. Od Udruženja stočara prethodno su na više adresa stigle primedbe. Oni se žale na to da u ukupnoj raspodeli zemljišta ni jedan stočar nije dobio ponuđeno zemljište prve i druge klase, osim u tragovima. Žalili su se i na visoke cene za zemljišta od 3 - 8 klase. Oni takođe tvrde daje dobar deo klasa zemlje koje su ponuđene podvodan i nepodesan za obradu.

Tomislav Ratković, zamenik predsednika Opštine rekao je da je ova tačka dnevnog reda dobila pozitivna mišljenja ministarstva poljoprivrede i šumarstva tako da su članovi veća samo prihvatili to pozitivno mišljenje i usvojili program koji je kao i uvek urađen profesionalno bez ikakvih zamerki od strane ministarstva: "Što se tiče glasina koje su se prenosile odnosno nezadovoljstva pojedinih grupacija poljoprivrednih proizvođača, mi smo se zaista trudili da svima izađemo u susret, čak smo i uzimali njihova mišljenja u obzir pri izradi programa i uopšte pri izradi oglasa. Naravno da nismo mogli da uslišimo sve njihove zahteve, našli smo neki kompromis. Oni nisu bili zadovoljni time, pre svega stočari, pa su pokušali preko Srednjobanatskog upravnog okruga i preko još nekih službi da utiču na mišljenje ministarstva , međutim, to očigledno nije uspelo. Ministarstvo je poslalo mišljenje i njima i nama daje program urađen profesionalno i kako treba i da ne postoje nikakvi uslovi za smanjenje zakupnog kompleksa na 25 hektara, već daje 100 hektara zadovoljavajuće u odnosu na površinu koju mi izdajemo na broj šifri koji smo predvideli, tako da te glasine koje se prenose nemaju nikakvog osnova. Utemeljeni su stavovi i mišljenja ministarstva, naš stav koji smo izneli u programu i mislim da ćemo možda nešto malo korigovati i izaći u susret nekim poljoprivrednicima, ali program ovakav kakav je usvojen će ići na licitaciju i na dalje odstupanje u smislu korišćenja poljoprivrednog zemljišta državne svojine."

Tomislav Ratković, je rekao da je bolje što su svi zainteresovani poljoprivrednici nezadovoljni nego daje neka grupa zadovoljna: "Što znači nikog nismo favorizovali ", dodao je da se trude da termin licitacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine bude što pre, ali da moraju da ispoštuju vremenske rokove, tako da se nada da će ona biti organizovana u prvoj polovini juna. Nakon toga stoje usvojena na sednici Veća ova odluka je prihvaćena i od strane odbornika na sednici SO Novi Bečej.

Komentarišući primedbe udruženja stočara Srđan Glavaški, predsednik SO Novi Bečej kaže da interes opštine Novi Bečej nije da se postignu maksimalne cene, nego da se postignu realne cene koje će naši građani moći da plate: "Mi svakako od tih sredstava dobijamo 40%, tako da je nama veći interes da naši građani budu zadovoljni."

Zalivanje: Cveću treba obezbediti tokom čitavog vegetacionog perioda dovoljnu količinu kvalitetne vode. Cveće ne trpi isušivanje tako ne trpi i suviše vode u zemljištu. Zalivanje je najbolje vršiti, to je meka voda i cveću najviše pogoduje. Ako nemate kišnice dobro je zahvati i sa odstojalom vodom tj. temperiranom, a na kraju, ako nemate drugog izbora, onda koristite vodu iz bunara ili vodovoda to je najlošija mogućnost. Kvalitet vode je jako bitan.

Da bi vam se biljke što više održale u najboljem stanju neophodno ih je redovno zahvati i i to sa merom. U toku leta i toplih dana ponekad je cveće neohodno zahvati više puta na dan. Da bi to izbegli cveće treba saditi u što veće saksije sa dosta zemlje, tada se zemlja u saksiji sporije suši i cveću obezbeđuje više vlage. Nedovoljna količina vode iscrpljuje cveće i ono se suši. Preterano zalivanje dovodi do zakišeljavanja zemljišta i cveće počinje da žuti, sprečena je apsorcija gvožđe i magnezijuma iz zemlje, cveće potom dobija hlorotične pege i propada.

Zalivanje se preporučuje u kasnim večernjim i još bolje u ranim jutarnjim časovima. Zalivanje praktikujte u toku dana, ako je moguće, sem kada je vreme oblačno tada ga je najbolje izbegavati. Cveće se zagreje i kada ga zalijemo hladnom vodom. Tada doživi temperaturni šok, to pogoduje raznim gljivicama i štetočinama, koje se naseljavaju na cveće koje nema dobru kondiciju.

Borba protiv korova u cvetnim zasadima i žardinjerama: Pored zasađenih biljaka, na cvetnim lejama će se pojaviti i korovske biljke. Sve ono što je niklo, a vi niste posejali ili zasadili, je korov. Korov se uklanja najčešće mehanički, plevljenjem i okopavanjem, a može i hemijskim putem primenom herbicida.

Okopavanje se vrši radi razbijanja pokorice u površnom sloju zemlje, sprečava se isto i isparavanje vlage, okopavanje se primenjuje posle kiše ili zalivanja.

Uklanjanje vršnih pupoljaka: Ako želimo da postignemo kod nekih cvetnih vrsta lep zbijen oblik neophodno je uklanjati vršne pupoljke. Tako podstičemo bočne grane da se granaju i sama biljka postaje gušća sa više cvetnih pupoljaka.

Uklanjanje precvetalih cvetova: Povremeno u cilju što lepše i bujnije biljke neophodno je uklanjanje precvetalih cvetova, pogotovo ako želimo da nam cveće dugo cveta. Funkcija cveta je da se on oplodi i cvet se suši i biljka svu energiju i snagu daje na donošenje semena. Kada poskidamo precvetale cvetove, mi forsiramo biljku da opet cveta, da bi donela seme i tako u krug.

Zaštita: Zaštita je takođe bitna da se biljke štite od parazita, gljiva i insekata. Zdrava biljka dugo i obilno cveta, bolesna biljka ponekad i ne cveta. Za cveće je najbitnija zaštita od gljivičnih oboljenja. To se postiže primenom određenih fungicida. Za zaštitu od štetnih insekata, primenjuju se insekticidi. Zaštita od grinja (to su vrlo sićušni golim okom nevidljivi organizmi) koje takođe prave velike štete kako na cveću, tako i na drveću. Protiv njih se koriste preparati - akaricidi.

"Lepo mirno mesto, ljudi su opušteni. Nismo mogli ni da zamislimo koliko smo slični" - Marija Gracija Salerno, nastavnica prirodno matematičke gimnazije iz Sarna, Italija.

Đaci prirodno matematičke gimnazije iz Sarna u Italiji, koji su ovih dana stigli u Novi Bečej u okviru razmene učenika, provode u našem gradu nedelju dana. U Novom Bečeju su u okviru projekta "Razmena odeljenja" između "Srednje škole Novi Bečej" i škole iz Italije. Đusi Agile-ta, učenica ove razmene smatra da je Novi Bečej jedan od najmirnijih gradova koji je ikada videla: "Mislila sam da je velika razlika između Italije i Srbije, ali nije tako. Veoma smo slični. Ljudi koji su nas ugostili su gostoljubivi i dozvoljavaju mi da radim ono što volim i želim, a to mi se sviđa, jer je ipak velika promena kada odete u drugi grad, a naročito u drugu državu. Čak iako živimo veoma daleko mi smo ipak ljudi. Ljudi su ovde veoma zabavni. U Italiji su mnoge stvari zabranjene i ne mogu izlaziti često, ovde su ljudi toliko slobodni. Ljudi su dobri, prijatni i prihvataju različitost." Lepo mišljenje o našem gradu ima i nastavnica Marija Gracija Salerno, njoj se najviše sviđa naša reka Tisa: "Lepo mirno mesto, ljudi su opušteni. Nismo mogli ni da zamislimo koliko smo slični. To je veoma prijatno, osećamo se kao zvezde grada , svi nas prepoznaju, stoje baš lepo. Volim reku, mislim da je leti ovde veoma lepo. "Po rečima Biljane Banjac, profesorice "Srednje škole Novi Bečej" đaci sa razmene su u obavezi da pohađaju nastavu u novobečejskoj školi kada na programu nisu predviđeni izleti. Ona kaže da ovakve vrste putovanja finasiraju roditelji đaka, ali da je naša lokalna samouprava izdvojila sredstva i pomogla porodicama da lakše podnesu troškove: "Ovo je jedan interkulturalni program koji podrazumeva da se deca upoznaju, da budu smeštena u porodicama u Novom Bečeju, da upoznaju našu kulturu i običaje, da stvore neka nova prijateljstva, kako bi se produbila veza i između naših zemalja". Đaci iz Italije će provesti nedelju dana u Novom Bečeju i imaće prilike da se upoznaju sa lepotama nešeg grada i našom kulturom. Oktobra meseca, grupa đaka koja je sada ugostila Italijane, ići će u povratnu posetu. Ovo je još jedan način širenja multikulturalnosti kroz posete drugim državama, muzejima, kroz upoznavanje istorije i novih prijatelja, što na kraju dovodi do razbijanja predrasuda i stereotipa.

Danas se na Internetu može studirati, kupovati, zabavljati, pronaći simaptija...

U 21, veku, uz napredak tehnologije, svet nam je zaista "na dlanu". U udobnosti svojih domova, za računarom, možemo se školovati, raditi, čitati novine, kupovati, postaviti oglas, pričati sa osobama koje su na drugom kraju sveta...

Valentina Moldovanov, iz Novog Miloševa, učenica IV razeda gimnazije kaže da je puno prijatelja upoznala baš putem interneta: "Kada sam počela da igram igricu preko interneta, nisam slutila koliko ću interesantnih ljudi upoznati ovim putem, i to ne samo iz Srbije, nego i iz celog sveta. Sa mnogima sam i dalje u kontaktu, a neki su i došli na moj rođendan prošle godine."

Učenje preko interneta postaje svakodnevna stvar. Svakodnevno se pojavljuju novi sajtovi koji nude naprednije, bolje, jeftinije multimedijalne kurseve. Lako je snaći se, kursevi su podeljeni po nivou znanja, a neki nude i nekoliko besplatnih časova kako bi svako proverio da li je ova vrsta učenja za njih. Teme su razne - osnovni, srednji i napredni kursevi vezani za računar i programe na njemu, internet, učenje jezika...

Jedna od mogućnosti je i posao koji možemo obavljati iz svojih domova. Ovaj deo se odnosi na programere, web dizajnere i ostale kojima je posao za računarom profesija. Sve se ovo postiže uz pomoć "freelance" sajtova u kojima se sreću oni koji nude i oni koji traže posao. Neki od poznatijih su www.odesk.com i www.freelancer.com. Članstvo na ovom sajtu se ne plaća, a registracija je jednostavna za one koji se snalaze za računarom. Više informacija možete pronaći na http://eposao.blogspot. com/2011 /1O/zaraujte-putem-interneta-radeci-od-ku-ce_21.html.

Takođe, program Skype je doživeo veliki napredak. Računari se razvijaju, pa je web-kamera dostupna većini. Moguće je dopisivanje, razgovor putem mikrofona, ili video konverzacija uz solidnu web-kameru. Nalog se lako pravi, i za tren oka možemo pričati sa prijateljima ili članovima porodice na drugom kraju sveta.

Ivanka Radunović, penzionerka iz Novog Bečeja, nedavno je kupila računar kako bi češće bila u kontaku sa bližnjima: "Moji sinovi sa ženama i decom žive u Novom Sadu. Često se posećujemo, ali mi i dalje nedostaju. Zbog toga smo uspostavili kontakt preko Skajpa. Pričamo barem jednom nedeljno, pa mnogo lakše podnosim razdvojenost."

Online kupovina je nešto što je odavno postalo naša svakodnevnica. Malo je sajtova sa kojih se ne može naručiti željena roba, bilo da je to odeća, obuća, telefoni, bela tehnika, sportska oprema, poklon za rođendan, godišnjicu ili neki praznik. Mogućnosti su mnoge, a postoji i mogućnost vraćanja robe ako nismo zadovoljni ili nam ne odgovara. Poručivanje se lako završava, i postoje nekoliko opcija dostave, između kupac sam bira onu koja mu najviše odgovara.

Postoji sistem u okviru online kupovine koji funkcioniše po principu kupona. Osobe koje su na čelu ovih sajtova, u saradnji sa restoranima, kafićima, turističkim agencijama, spa centrima... na sajt postavljaju sniženja u datim objektima. Neki od sajtova posvećeni ovome na koje sam ja naišla su www.popusti.rs, www.popustise.rs, www.grupko.rs, www.kupon.rs , itd...

Strana 1 od 6

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak