banerKIA3

Konkurse za nova radna mesta u Novom Bečeju uskoro raspisuju Lokalna samouprava, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Nacionalna služba za zapošljavanje

Lokalni savetza zapošljavanje opštine Novi Bečej je 25. januara utvrdio predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2012. godinu. Novine u odnosu na Lokalni akcioni plan zapošljavanja u prethodnoj godini jeste da je opština povećala sredstva koja će uložiti na preko tri miliona dinara i broj lica koji planira da zaposli sa 39 na 43.

Tamara Ivanišević, član Lokalnog saveta za zapošljavanje: „Ove godine smo podelili sredstva, jedan deo smo usmerili prema Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a drugi prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zato što je Pokrajina ove godine ponudila povoljniji program od republičkog. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je predvideo dva miliona dinara za mere zapošljavanja za Novi Bečej, prema planu koji smo mi predvideli kao mere zapošljavanja u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja, za 25 Ijudi koji će se zaposliti putem javnih radova i tri pripravnika sa visokom stručnom spremom. Posle udruživanja sredstava, koje se očekuje već u februaru, mi ćemo sami sprovoditi postupke i nećemo biti ograničeni krutom dinamikom koju propisuje NSZ."

Ostale mere koje finansira opština i udružuje sredstva sa NSZ-om jesu opremanje i otvaranje novih radnih mesta gde je predviđeno pet novih radnih mesta od po 100.000 dinara i samozapošljavanje 10 lica u visini od 160.000 dinara. Pored toga u toku februara će biti objavljen konkurs Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova za otvaranje novih radnih mesta i za samozapošljavanje za koje će biti izdvajano 130.000 dinara odnosno 160.000 dinara po radnom mestu.

Lokalna samouprava je takođe na raspolaganju građanima kako bi što bolje iskoristili ponuđene mogućnosti konkursa tako što će u kancelariji za LER dobiti sve informacije i neophodnu pomoć. Preporučuje se da lica koja konkurišu po ovom pitanju na pokrajinskim konkursima obaveste ili kancelariju za LER, ili Lokalni savet za zapošljavanje kako bi opština, koja ima izuzetno dobru saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad i zapošljavanje, pomogla da se ova sredstva ostvare za što veći broj lica.

panel
5620
Članaka
panel
5528
Fotografija

Poslednje postavljeno

Poslednje fotografije

07.07.2020. (13 fotografija)
Svadbe i običaji

Svadbe i običaji


16.06.2020. (7 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
07.07.2020. (10 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je unuk, pisca Lava Tolstoja, Vladimir, živeo i radio u Novom Bečeju tridesetih i početkom četrdesetih godina XX veka, sve do kraja II svetskog rata?