Osnovna škola „Stančić Milan Uča“ iz Kumana sprovodi projekat „Energetska efikasnost za efikasan rad zaposlenih u školi“ tokom kog će biti zamenjeni prozori na zbornici i kancelarijama direktora i sekretara škole, u cilju pospešenja energetske efikasnosti, modernizacije i bolje funkcionalnosti objekta.

Marija Stančić, direktorica škole kaže da je investicija vredna blizu 450.000,00 dinara, da se projekat u celosti finansira sredstvima NlS-a i dodaje da je izvođač radova izabran, da slede radovi na zameni prozora te da će posao biti okončan do kraja novembra: „Objekat škole izgrađen je 1965. godine prošlog veka. lako je tada škola važila za jednu od najopremljenijih u regionu, objekat nije pretrpeo značajna infrastrukturna ulaganja od izgradnje. Tako, danas, objekat škole ne zadovoIjava standarde u oblasti energetske efikasnosti, a planirani radovi bi sanirali gorući problem škole. Usled loših prozora, škola ulaže mnogostruko više sredstava za režijske troškove nego što je to neophodno. U planu je da se pored zamene prozora u narednom periodu obezbede dodatna sredstva kako bi zgrada u potpunosti postala energetski efikasna“.

Shvatajući značaj i uticaj poboljšanja energetske efikasnosti objekta, škola je u saradnji sa lokalnom samoupravom, izradila projektno tehničku dokumentaciju kojom se planira ugradnja kotla na biomasu, kao i projektno tehničku dokumentaciju sanacije osvetljenja u objektu škole. Iako škola nema dovoljno sredstava da sprovede planirane projekte u cilju racionalnijeg korišćenja energije, škola aktivno konkuriše kod viših nivoa vlasti i promoviše potrebu za energetski efikasnim objektima i pruža primer dobre prakse dragim školama, javnim ustanovama, ali i građanima.

panel
5340
Članaka
panel
3860
Fotografija
paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Poslednje fotografije

23.10.2019. (10 fotografija)
Svetozar Štefkić
Svetozar Štefkić
13.10.2019. (23 fotografija)
Antifašistička borba u Banatu
Antifašistička borba u Banatu 1941-1944
23.10.2019. (19 fotografija)
Foto-ep o Kumanu

18.11.2019. (11 fotografija)
Priča o domu

Da li ste znali...

da je Prvi otvoreni međunarodni šahovski turnir u našem mestu održan 1983. godine u holu sadašnje zgrade Doma kulture?