Uličnim maršem obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

U okviru svetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, koja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završila se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava, “Udruženja Roma Novi Bečej” najpre je sprovelo uličnu akcija „Stop nasilju nad ženama“. Simboličnim povezivanjem ovih datuma želi se istaći da je nasilje nad ženama jedan od vidova kršenja ljudskih prava, naglasila je Danica Jovanović, predsednica ovog udruženja: „Okupili smo žene, naše aktivistkinje, da podelimo materijal, da prosto poručimo ženama žrtvama nasilja da reaguju, da ne trpe, da prijave nasilje, da se obrate SOS telefonu koji postoji u Novom Bečeju. Na pamfletima piše gde i kako mogu da potraže pomoć. 774-959 jeste telefon gde možete da se javite da dobijete besplatnu pravnu pomoć, emotivnu i psihološku podršku, kao i zastupanje na sudu, potpuno besplatno, da izađete iz nasilnog okruženja, jer nasilje koje trpite nije vaša sramota, za nasilje je uvek kriv nasilnik.”

Tokom kampanje organizovane su različite aktivnosti. U okviru sprovođenja projekta „Unapređenje usluga za žene sa iskustvom nasilja na teritoriji APV” koji sprovodi Centar za podršku ženama Kikinda u saradnji sa organizacijama članicama Mreže “SOS Vojvodina”, 28. novembra je održan okrugli sto sa predstavnicima institucija i nevladinim organizacijama, sa ciljem predstavljanja rezultata istraživanja o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu, uslugama i postupanjem policije i Centara za socijalni rad.

Na tribini održanoj 5. decembra je predstavljena Konvencija o sprečavanju u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Saveta EVrope, koju je Srbija ratifikovala 2010. godine. Kampanja je završena 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Povodom toga sproveden je ulični marš kroz projekat „Romske organizacije marširaju za antidiskriminaciju“, sa ciljem demonstracije ljudskih prava, a u organizaciji marša je, pored “Udruženja Roma Novi Bečej”, učestvovala i “Romska ženska mreža Banata”. Sumirajući aktivnosti i rezultate tokom kampanje, Danica Jovanović predsednik Udruženja Roma je istakla da je zadovoljna kako je kampanja protekla u Novom Bečeju: “Udruženje Roma se već 16 godina bavi unapređenjem položaja Roma i Romkinja. Imamo niz projekata, a to su zapravo radionice koje sprovodimo u samim naseljima, mesnim zajednicama, školama, u Pančevu, Novom Bečeju i Zrenjaninu. Pozvam vas na radne tribine, a sve u cilju da doprinesemo jednom tolerantnom društvu.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da se Omladinski Dom sa svojim prostorijama, salom i letnjom binom nalazio na sadašnjem mestu Tržnog centra i Autobuske Stanice?