Problematični drugi krug licitacije poljoprivrednog zemljišta 18. i 19-og februara

Svako ko radi na crno i nema ugovor, ove godine će sigurno biti sankcionisan. Kazne su velike, krivične prijave i 5 godina pasive. Mislim da nijednom našem poljoprivredniku, nije to u interesu, zato bih ih zamolio da dođu na licitaciju. — Saša Šućurović

Opština Novi Bečej je prošle godine izradila godišnji program izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta, ali su se javili problemi koji su izdavanje odložili. Bilo je neophodno prvo stočarima dodeliti zemlju koja njima pripada, zatim je sledilo potpisivanje ugovora sa njima, kaže Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej: „Kasnije kada smo sve to uradili, morali smo da vratimo poljoprivredno zemljište crkvi u Novom Miloševu, pa nas je i to pomerilo u rokovima, na kraju kada smo i to rešili, morali smo da vratimo zemlju hramu u Kumanu i to nas je dodatno usporilo. Zahvaljujem se svešteniku iz Kumana koji je izašao u susret stočarima koji su dobili njihovu zemlju, i ustupio im je na korišćenje. Samim tim nam je olakšao da se ipak održi prvi krug licitacije, iako kasnije nego inače. Zbog kašnjenja prvog kruga licitacije, došlo je do problema oko održavanja drugog kruga u prošloj 2014.godini.”

Šućurović je dodao da postoji loše iskustvo iz 2013. godine, kada nije ni bio održan drugi krug, jer je došlo do zloupotrebe na terenu: „Ljudi su obradili zemlju, došlo je do dogovora sa ministarstvom i upravom za državno zemljište, gde su ponudili onim poljoprivrednicima, koji su na „crno" ušli na te poljoprivredne površine, da se dogovore i da plate taj deo parcele koji su radili. Naravno to nisu svi iskoristili, jedan deo zemlje je plaćen, potpisan ugovor, velik deo nije i ja kao predsednik opštine nisam mogao da dozvolim da se to i ove godine desi. Podnećemo krivične prijave protiv svih onih koji su 2013 radili zemlju na crno."

Prvi čovek opštine Novi Bečej dodaje da je lokalnu samoupravu posetio i republički inspektor za poljoprivredu, postoje njegov posao bio da spreči zloupotrebu na samom terenu, a on to nije na vreme uradio. On kaže da će lokalna samouprava insistirati da budu kažnjeni svi oni koji su na crno radili zemlju 2013: „Pozivam sve poljoprivrenike koji su možda i sada ušli u 2014-oj nelegalno u državni posed da dođu 18. i 19-og februara, kada će biti licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, da uzmu te parcele ako ih već rade, jer svako ko radi na crno i nema ugovor, ove godine će sigurno biti sankcionisan. Kazne su velike, pre svega idu krivične prijave i 5 godina pasive, mislim da ni jednom našem poljoprivredniku, nije to u interesu, zato bih ih zamolio da dođu na licitaciju." U drugom krugu izdavanja državnog zemljišta u zakup imaju prava da licitiraju i poljoprivredna gazdinstva koja nisu sa teritorije katastarske opštine, što povećava broj zainteresovanih poljoprivrednika. Ukupna površina zemlje koju izdaje lokalna samouprava na licitaciji je 7.740,4250 ha, u 2014. godini je izdato 4.776,0352ha, dok je 2964,3898ha ostalo neizdato. Godišnji plan za 2015. se radi i biće predstavljen u zakonskom roku, što je 31. mart.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.