Uspešna sezona održavanja kolovoza

JP Direkcija uspešno je završila građevinsku sezonu u 2014. godini i realizaciju radova na redovnom održavanju kolovozne konstrukcije na svim saobraćajnicama u opštini Novi Bečej na kojima je upravljač. Prema rečima direktora ovog preduzeća, Ivana Bošnjaka, kvalitetnom analizom stanja kolovozne konstrukcije na celoj putnoj mreži, došlo se do modela racionalnog korišćenja sredstava namenjenih za ove svrhe, pa su ove godine realizovani znatno veći radovi. Od značajnijih radova, izvršeni su sledeći: ručno krpljenje udarnih rupa na površini od 2.300 m2, mašinsko krpljenje udarnih rupa na površini od 500 m2, mašinsko skidanje viška zemljanog materijala sa bankina površine od 5.000 m2, kao i mašinsko presvlačenje dužih deonica kolovoza od 1.650 m2, kaže Bošnjak: „Ustupljena nam je i grebana asfaltna masa, kojom smo radili nasipanje ulica koje nisu asfaltirane i ojačavanje bankina u ulicama Branka Radičevića i Narodnog fronta. Za sledeću godinu planiramo još veći broj kvadratnih metara asfaltiranja i krpljenja udarnih rupa, kao i skidanja bankina. Struganom asfaltnom masom ove godine smo nasuli ulice Matije Gubca u Kumanu, Toze Markovića u Novom Bečeju, deo Aračke ulice, deo Svetozara Miletića, kao i deo Potiske. Sledeće godine planiramo da pomenute ulice saniramo na višem nivou, a ako uspemo i da ih asfaltiramo, bićemo zadovoljni."

Bošnjak naglašava da se, ukoliko se zadrži ovaj obim radova na održavanju kolovozne konstrukcije, u narednom periodu se može očekivati znatno poboljšanje stanja putne mreže na teritoriji opštine Novi Bečej. On je istakao i izuzetnu saradnju JP Direkcija sa JP Putevi Srbije, čiji se povećan doprinos u uređenju i održavanju lokalnih saobraćajnica, ogleda kroz ustupanje strugane asfaltne mase koja je iskorišćena za nasipanje ulica i stabilizaciju bankina. Iz JP Direkcija najavljuju da će sledeće godine predložiti osnivaču program koji će pored postojeće putne mreže uključiti i izgradnju asfaltiranih kolovoza u onim ulicama u kojima ne postoji kolovozni zastor.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je prva, do sada pronađena novobečejska razglednica izdata krajem 1898. godine sa slikom crkve Arače i tekstom na mađarskom i srpskom jeziku?