Nova pojilišta na pašnjacima pokraj Kumana

Na pašnjacima zapadno od sela Kumana, na rudini parlog, početkom meseca su otpočeli radovi na izgradnji pojilišta za stoku koja se napasa na pomenutim pašnjacima. Dugogodišnja potreba kumanačkih stočara je ostvarena uz pomoć rukovodstva Pašnjačkog odbora i predstavnika upravljača SRP "Okanj bara". Radove izvodi Eko gradnja iz Melenaca, a isti su finansirani zajedničkim sredstvima Pašnjačkog odbora i SRP "Okanj bara". Pojilište je izgrađeno po uslovima koje je izdao Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, a predsednik Pašnjačkog odbora, Milan Kvaščev, rekao je da se planira postavljanje još jednog pojilišta na pašnjacima istočno od sela Kumana, štp će uticati na poboljšanje kvaliteta stočarske proizvodnje u Kumanu. Kvaščev je istakao da se nastavak radova očekuje izlaskom stoke na ispašu naređene godine.

Da li ste znali...

da je Biserno ostrvo nastalo prilikom regulisanja reke Tise, to jest završetkom radova na borđoškom proseku 1858. godine?