Radovi na Arači se nastavljaj u i sledeće godine

Kao i ranijih godina, lokalna samouprava ima razumevanja i u okviru mogućnosti lokalnog budžeta sufinansiraće deo predloženih radova

Povodom zaokruživanja ovogodišnjih radova na konzervaciji i restauraciji na kompleksu srednjovekovne bazilike Arače, predstavnici lokalne samouprave su održali sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. To je bila prilika da se obave i dogovori oko planova za sledeću godinu, budući da je kraj godine vreme kada se izrađuju finansijski planovi, kako lokalni, tako i samog Pokrajinskog zavoda. Matija Kovač, zamenik predsednika opštine Novi Bečej, iskoristio je sastanak, pre svega, da se zahvali dosadašnjim naporima „Pokrajinskog zavoda"da se Arača sačuva, podigne na viši nivo i dobije na značaju koji zaslužuje: „Lokalna samouprava će svojim skromnim sredstvima i naredne godine u istom iznosu pomoći radove na ispitivanju i konzervaciji, ali i pripremi svega onog što je deo tog projekta, arheološkog parka lokaliteta Arača i same bazilike. Pomoći ćemo izradom plana detaljne regulacije prostora i u svemu što naše službe mogu da sprovedu. Treba spomenuti i Dragana Rauškog koji je samostalni stručni saradnik, koji ulaže mnogo svoje energije i na drugim lokacijama. Arača može biti pravi biser turizma, ukoliko se ovaj projekat lepo osmisli, dobro predstavi javnosti, naravno, ako se i svi prateći objekti izgrade i pripreme. U tom slučaju, može biti okosnica turizma opštine Novi Bečej."

Svetlana Bakić, arhitekta-konzervator „Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture" i rukovodilac projekta, smatra da je ovo veoma dugoročan i složen projekat, za čiju realizaciju su potrebna velika sredstva. To je razlog da se računa i na pomoć prekograničnih fondova, naročito jer Arača ima međunarodni značaj, rekla je Bakić i dodala da se već u dva navrata konkurisalo na IPA programe prekogranične saradnje sa Mađarskom. Direktor „Pokrajinskog zavoda", Zoran Vapa, kaže da se uskoro očekuje i konkurs „Ministarstva za kulturu i javno informisanje" za sufinansiranje projekta: „Ove godine, još uvek su u toku radovi na sanaciji i konzervaciji kamene plastike. Imali smo tu nesreću da je došlo do urašavanja rozete. U toku su i radovi na uvođenju video nadzora na solarni pogon, kako bismo mogli da pratimo ceo kompleks, što je bio predlog Mađarskog nacionalnog saveta. Ovom prilikom smo razgovarali i o četvorogodišnjem programu za Araču. Potrebno je izvršiti zamenu parcela, odnosno definisati sve granice naselja, kako bi se mogao uraditi prostorni plan posebne namene, gde se poljoprivredno zemljište prevodi u građevinsko, radi izgradnje objekata koji su planirani jednim celovitim projektom, kao što su, pre svega, vizitorski centar i sve ono što treba da se uradi kako bi taj kompleks mogao da funkcioniše. Kao i ranijih godina, lokalna samouprava ima razumevanja i u okviru mogućnosti svog budžeta će sufinansirati deo predloženih radova."

Pored razgovora o Arači, na sastanku se razgovaralo i o konzervatorsko-restauratorskim radovima na ikonama iz fundusa koji postoji u opštini Novi Bečej. Taj posao je poveren konzervatorima i restauratorima „Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture" i „Matice srpske". Plan je da se 2015. godine uradi 8-10 ikona. Razgovarano je i o osmišljavanju čitavog programa, jer je kulturno nasleđe novobečejske opštine izuzetno bogato i treba ga približiti turistima, smatraju iz „Pokrajinskog zavoda".

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da se Omladinski Dom sa svojim prostorijama, salom i letnjom binom nalazio na sadašnjem mestu Tržnog centra i Autobuske Stanice?