"Moj put ka uspehu" - usavršavanjem do posla

Mladi treba aktivno da traže posao i permanentno se usavršavaju

Kancelarija za mlade u saradnji sa Omladinskim klubom iz Novog Bečeja i Nacionalnom službom za zapošljavanje, održala je seminar "Pisanje CV-a i propratnog pisma" za sve mlade ljude od 15 do 30 godina. Seminar je održan, 16. oktobra u svečanoj sali opštine Novi Bečej, a realizuje se u okviru projekta "Moj put ka uspehu" koji za cilj ima osposobljavenje i pripremu mladih za zapošljavanje u savremenim poslovnim uslovima.

Projekat je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta, a svi polaznici će nakon seminara dobiti sertifikat kao potvrdu o učešću, istakao je Dejan Vuletaš, koordinator Kancelarije za mlade: "Ovo je početak projekta koji realizujemo u Novom Bečeju, sledeća dva treninga biće u Novom Miloševu i u Bočaru."

Prema rečima, Ivane Dragić, edukatora projekta, mladi treba aktivno da traže posao i permanentno se usavršavaju, menjanju navike, da idu na različite obuke koje će im pomoći da uobliče sliku o sebi, i pojačaju svoje kompetencije na viši nivo, kako bi mogli da odgovore konkursima: "Koleginica Anamarija i ja smo edukatori, a projekat na kojem smo angažovane ima za cilj da mladima od 15 do 30 godina pomogne u pisanju CV i propratnog pisma, da mladi koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da steknu nova znanja i da jednostavno poboljšaju svoje šanse da se zaposle. Imaćemo praktičnu vežbu, gde će oni moći da napisu svoj CV i odavde odu sa gotovim formatom.”

Da li ste znali...

da je unuk, pisca Lava Tolstoja, Vladimir, živeo i radio u Novom Bečeju tridesetih i početkom četrdesetih godina XX veka, sve do kraja II svetskog rata?