Opština Novi Bečej i još deset opština iz Srbije obezbedilo je uslove za potpisivanje Deklaracije o ulasku u program sertifikacije po regionalnom BFC standardu o povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Evropi.

U skupštini Grada Beograda Deklaraciju su potpisali Novi Bečej, Niš, Novi Sad, Lebane, Bela Palanka, Sombor, Zrenjanin, Pančevo, Vrnjačka Banja, Ivanjica i Sremska Mitrovica.

Saša Šućurović, predsednik opštine Novi Bečej, rekao je da je ulazak u proces sertifikacije za povoljno poslovno okruženje logičan nastavak i rezultat svega što su Novobečejci u oblasti privrede i administrativnih olakšica unapredili u poslednjih nekoliko godina: "Bili smo pioniri u mnogim aktivnostima usmerenim ka unapređivanju poslovnog okruženja od pravnog uređenja ove oblasti do konkretne realizacije na terenu. Pre samo nekoliko godina među prvima smo dali opštinsko poljoprivredno zemljište u zakup poljoprivrednim proizvođačima. Skratili i ubrzali administrativne procedure za investitore i uveli razne vrste olakšica i podsticajnih mera."

Predsednik Upravnog odbora NALED-a Vladan Atanasijević kazao je da je njegova želja da što više gradova i opština u Srbiji unapredi svoje poslovno okruženje, a da je od 2012. godine proširena saradnja i na lokalne samouprave u Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Ministarka državne uprave i lokalne santouprave Kori Udovički kazala je da je NALED dokaz da opštine u Srbiji mogu da posluju dobro, ali da investitori zemlje na Balkanu posmatraju kao region, a ne kao posebna tržišta. "Saradnja među lokalnim samoupravama, regionalna saradnja, je od izuzetnog značaja, da bi svaka zemlja u njemu mogla da dođe do dobrih investicija. Svako ko misli da dođe u Srbiju, misli da dođe u region” kazala je Udovički. Novobečejci su zainteresovanim investitorima ponudili dvadesetak parcela u industrjskoj zoni "Istok" u kojoj se sada nalaze silosi privatne kompanije i poljoprivredno-preduzetnički inkubator, otvoren pre samo nekoliko nedelja od strane ambasadora SAD, Majkla Kirbija.

Industrijska zona u Novom Bečeju smeštena je na površini od 33 hektara, komunalno je opremljena i za buduće investitore obezbeđeni su voda, struja i gas. Planirano je otvaranje novih radnih zona koje su smeštene na izlasku iz Novog Веčеја, kao i u Novom Miloševu, a izgradnja nove radne zone planira se i u Kumanu.

Predstavnici opštine Novi Bečej tre nutno su u pregovorima sa zainteresovanim investitorima, uglavnom iz oblasti obnovljivih izvora energije i poljoprivredne proizvodnje. "Mnogim investitorima odgovara i dobra povezanost naše opštine sa ostalim gradovima i opštinama, pre svega zbog Tise, kanala sistema Dunav-Tisa-Dunav I pruge koja povezuje Pančevo, Zrenjanin i granicu sa Rumunijom", rekao je Matija Kovač, zamenik predsednika opštine Novi Bečej.

“Iako dve zasebne službe, želja lokalne samouprave je da na terenu funkcionišu kao celina, jer su obe na terenu tokom cele godine i zajedno mogu da učine mnogo” - Matija Kovač

Opština Novi Bečej ima dobro organizovanu Poljočuvarsku službu, ali u cilju poboljšanja i njenog još efikasnijeg rada, lokalna samouprava je preduzela korake da je umreži sa lovočuvarskim društvima na teritoriji opštine. Tim povodom, održan je sastanak poljočuvara i lovočuvara koji je imao za cilj dogovor o međusobnoj saradnji. Saradnja ove dve službe tiče se očuvanja staništa za divljač, a samim tim očuvanja populacije divljači na području lovišta opštine Novi Bečej. Iako dve zasebne službe, želja lokalne samouprave je da na terenu funkcionišu kao celina, jer su obe na terenu tokom cele godine i zajedno mogu da učine mnogo toga na polju očuvanja lovišta, prirodnih resursa, pašnjaka, kao i useva na njivama, smatra Matija Kovač, zamenik predsednika opštine Novi Bečej: „Opština Novi Bečej, na svu sreću, ima dobro organizovanu Poljočuvarsku službu. I ove godine to radi agencija „Beli vuk". Želja opštine Novi Bečej je da naši poljoprivrednici shvate da opština svoje resurse usmerava ka onim uslugama koje će doprineti da i bezbednost u ataru i sami usevi koji su na njima da budu sačuvani. Naravno da to nije lak posao u ovom vremenu koje je ekonomski veoma teško, ali i ovom akcijom vidite da pokušavamo da pojačamo i koordinišemo taj rad zajedno sa lovočuvarima. Danas smo predali na upotrebu jedno novo vozilo, koje smo kupili zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu. To je iz naših sredstava od zakupa poljoprivrednog državnog zemljišta."

Saradnja između ovih službi je i ranije postojala, ali, prema rečima Milana Budakova, koordinatora rada Poljočuvarske službe, ima dosta prostora za poboljšanje iste. On kaže da postoji obostrana želja za saradnjom u cilju očuvanja staništa divljači, pošto je primećeno da se seku šemu i uništavaju trstici, a samim tim se smanjuje i njihov broj.

Dežurni telefon Poljočuvarske službe, 063/382-414, 24 sata je u funkciji i na njega građani mogu prijaviti sve nepravilnosti koje uoče.

Ivica Milankov predsednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke ispričao je za Novobečejski informator koliko je zadovoljan funkcionisanjem koalicije i stanjem u opštinskom odboru, kao i o trenutnim dešavanjima u stranci.

Koliko ste zadovoljni radom opštinskog odbora SRS?

“Mislim da trenutno možemo i moramo bolje, ali sam zadovoljan. Test su nam bili republički izbori. Treba da se potrudimo da budemo još bolji na narednim izborima koji dođu, bili lokalni ili pokrajinski. Cilj nam je da SRS bude zastupljena i dalje na lokalu u i Pokrajni. Mislim da su i naši članovi zadovoljni radom opštinskog odbora SRS."

Šta ste u poslednje vreme radili, a šta planirate u narednom periodu?

“SRS je u poslednje vreme, od završetka izbora do sada, imala dešavanja koja je obeležilo moguće puštanje predsednika stranke, Vojislava Šešelja, iz pritvora u Hagu. Čekali smo rezultate i šta će se desiti. Nisu bili povoljni u ovom trenutku po nas, predsednik se nije vratio. Tim povodom smo imali mitinge na kojima je bio veliki odziv opštinskog odbora i mislim da SRS u opštinskom odboru Novi Bečej treba da bude ponosna na svoje članstvo. Mislim da će to uvek biti na tom nivou. SRS planira da pomogne opštini Novi Bečej na svim nivoima, da učestvuje u vlasti, da pomogne opštini da nastavi razvoj, da se što više ljudi zaposli u opštini Novi Bečej u budućem periodu, da gledamo da privučemo investitore, da bezbednost ljudi bude na visokom nivou, da povećamo natalitet u opštini, da se što više mladih ljudi zadrži u opštini, kao i da se što više firmi otvori."

Koliko ste zadovoljni funkcionisanjem u koaliciji na lokalnom nivou?

“Sa strane gledišta SRS mislim da uvek može bolje. Ja sam uvek govorio da sve stranke treba da učestvuju u vlasti i u boljitku opštine Novi Bečej. Mislim da ova vlast, onako kako je postavljena, za sada funkcioniše kako treba i da nema većih trzavica. Naravno da postoje neslaganja, ali gleda se da se sve u hodu reši, tako da, za sada, ova koalicija je stabilna. Šta će biti u buduće, videćemo. To sve zavisi od razvoja situacije na mnogim nivoima."

Kako procenjujete stanje SRS kao kompletne stranke?

„SRS, kao što znate, nije prošla cenzus na republičkim izborima. Ovo je drugi put, što je za stranku koja je bila sa velikim rejtingom loše. Mislim da sve strukture stranke treba da se podmlade i promene. Takođe, mislim da se trenutno stanje popravlja. Koliko sam shvatio i video u novinama rejting stranke se povećao, ali se povećao sa glasinama da će se predsednik vratiti. Trenutno je najveća šansa stranke da podigne svoj rejting vraćanje predsednika. Mislim da će se to desiti, nadam se ove godine. Stranka kao stranka, koja nije parlamentarna, ima jako veliki problem sa finansijama. Lokali, naravno koji su u vlasti, se trude koliko mogu da pomognu, pa tako isto i opštinski odbor Novi Bečej pomaže koliko može. Čini mi se da postoji mogućnost da stranka ponovo stane na noge i da, ako ne isto, onda bar približno bude jaka na sledećim izborima."

Premeštanje farmi će omogućiti povećanje stočnog fonda, bolju i kvalitetniju proizvodnju mleka, a samim tim će povećati i standard ljudi koji se bave uzgojem krava muzara

Dislociranje farmi iz naseljenog mesta na prostor Specijalnog rezervata prirode "Okanj bara" i regulisanje fekalne kanalizacije, budući su projekti Mesne zajednice Kumane. Tim povodom održan je sastanak sa predstavnicima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine", JP DTD "Gornji Banat", upravljačima Specijalnog rezervata "Okanj bara", a prisustvovao je i predsednik lokalne samouprave, Saša Šućurović, uz prisustvo predstavnika Mesne zajednice Kumane. Savetovanje po pitanju ova dva projekta obavljeno je, pre svega, sa direktorkom Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Điljanom Panjković, s obzirom da se oba tiču i zaštite životne sredine, kazao je Stevan Cucin, član Saveta Mesne zajednice Kumane i predsednik Društva ekologa "Stari hrast", zadužen za zaštitu životne sredine. Kada je premeštanje farmi izvan naseljenog mesta u pitanju, Cucin objašnjava: "To su veći proizvođači mleka koji imaju 50 i 100 krava. Mi smo ranije izvršili anketiranje zainteresovanih ljudi koji bi da izmeste svoje objekte van naseljenog mesta u skladu sa propisima. Nekih 500 metara od naseljenog mesta u pravcu jugozapada, Mesna zajednica ima svojih oko 85 hektara. S obzirom da je to zaštićeno područje, Specijalni rezervat prirode "Okanj bara", pozvali smo predstavnike Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, odnosno direktoricu Biljanu Panjković.”

Projekat za fekalnu kanalizaciju Mesna zajednica Kumane ima godinama, ali je potrebno da se sada on aktuelizuje, navodi Cucin: "Problematika je slična pošto ta trasa vodi u pravcu jugoistoka, prema Zrenjaninu, a takođe je zaštićeno područje, odnosno Park prirode "Rusanda". Ono što u Mesnoj zajednici dalje sledi u skladu sa dogovorenim je da se moramo u pisanoj formi obratiti Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, odnosno u saradnji sa lokalnom samoupravom, koja će nam pomoći, da tražimo odgovarajuće uslove, kako će te farme preciznije izgledati."

Premeštanje farmi kao dobar korak je prepoznala i Pokrajna, koja je predvidela određene subvencije, kaže Cucin i dodaje da se Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Mesna zajednica Kumane mora obratiti i u vezi sa projektom fekalne kanalizacije, kako bi na najbolji način bili regulisani uslovi za njegovo sprovođenje.

Stara rasveta zamenjena novom, postavljeno 18 led panel ploča kojima su pokriveni hol, pozorišna sala i galerije

U toku jula meseca u Domu kulture opštine Novi Веčеј je izvršena zamena stare rasvete, koja je, prema rečima direktora ove ustanove, Novice Blažina, bila više nego dotrajala. Osim toga, takva rasveta je i veliki potrošač, kaže Blažin i objašnjava: "Do sada je korišćenje velikih lustera sa 74 sijalice snage 60W u svakom, i to samo u holu, u pozorišnoj sali je bilo preko 100 lusteri sa po 2 sijalice iste snage, dok su obe naše galerije do sada imale po 25 lustera sa 2 sijalice, takođe. S obzirom na veliku potrošnju, dotrajalost sijaličnih grla i samih lustera, loš kvalitet sijalica, smatram da je ovo ušteda i ulaganje koje će se u naredne 2 godine sigurno isplatiti. Pored uštede, koja je primarni cilj, dobili smo i moderniji izgled hola i pozorišne sale, pri čemu se nova rasveta odlično uklopila i u čitav ambijent Doma kulture. Kupljeno je i postavljeno ukupno 18 led panel ploča snage 36W po panelu, a pokriven je kompletan hol, pozorišna sala, kao i obe galerije (TAA i Selo). Želja je da se galerije u narednim godinama osvetle i opreme originalnom opremom za galerijske prostore, no ostaje da vidimo da li ćemo biti u mogućnosti to da učinimo.”

Vrednost poduhvata zamene stare rasavete novom u Domu kultura iznosi 200.000,00 dinara, završava Blažin.

Strana 1 od 6

Sadržaj

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak