Sledeće godine četvrt veka „Tiske akademije akvarela“