Obeležena decenija postojanja Opštinske organizacije invalida rada