Novomiloševački đaci obeležili 60 godina od male mature