Škola „Miloje Čiplić“ proslavila 109 godina postojanja