Funkcionalniji kabineti za likovnu kulturu i srpski jezik