Prva samostalna izložba Agneš Đukičin u Narodnoj biblioteci