Tradicionalnim maršom obeležen Međunarodni dan ljudskih prava