Kampanja „16 dana aktivizma“ traje do 10. decembra