Violina, viola i kastanjete - duo „So Cookie“ nastupio u Domu kulture