U toku rekonstrukciji atrijuma u školi „Miloje Čiplić“