Predstavnici lokalne samouprave u poseti mališanima