U planu izrada grba i zastave, đacima generacije nagrade