Maturanti OŠ „Miloje Čiplić“ obeležili rastanak generacije