Obeležavanje 230 godina od dobijanja statusa varoši 15. juna