Foto safari kao spoj kulture, stvaralaštva i zaštite prirode