Svedočenje Sekereš Ištvana starijeg

zemljoposednika rođenog 1910. godine u Novom Bečeju

Sekereš Ištvan, inače poznata kao veoma ozbiljaln čovek i solidan domaćin, izneo je svoja sećanja iz detinjstva, koja imaju veliki značaj, jer navode na mogućnost da je u Vranjevu postojala sinagoga.

Naime, po njegovom sećanju, na uglu današnjih ulica: Karađorđeve i 7. jula, a na placu današnjeg vlasnika Laze Kovačeva, nalazila se velika porta jevrejske crkve. U porti se nalazila mala crkva oko koje su se okupljala i igrala deca iz komšiluka. Pošto je to bilo u blizini kuće njegovih roditelja, i on je bio među tom decom.

Koliko se on seća, crkvica je radila sve do 1910. g. tj. kada je on išao u IV razred, jer su se do toga doba deca tu igrala, a posle toga plac je prodat i njihova igra je prestala.

On smatra da je novobečejska sinagoga sagrađena tek pošto je ova mala sinagoga prodata.

Ovo interesantno svedočenje dato je 1989. godine. Ono navodi na potrebu da se problem izgradnje sinagoge u Novom Bečeju bolje prouči, jer je i pesnik Bogdan Čiplić kazivao da je sinagoga u N. Bečeju sazidana pred I svetski rat.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je Bočar električnu struju dobio tek 1954. godine, 1968. godine izgrađen je vodovod u naselju, a 1975. godine asfaltiran je put do prvog naselja u opštini — Novog Miloševa.

O gradu