Svedočenje Mirjane Velisavljev

penzionisane učiteljice iz Novog Bečeja koja je ceo vek provela u N. Bečeju

Mirjana Velisavljev dala je potresno svedočenje o sudbini jevrejske dece u Novom Bečeju, te strašne 1941. godine:

"Bila sam školska drugarica sa Katicom "Kitikom" Naftali. Sa njom sam završila tri razreda osnovne škole, a rat nas je zatekao u IV razredu. Ja sam Kitiku dobro poznavala, jer sam odlazila njenoj kući da joj objasnim školske zadatke onda, kada je ona bila bolesna. Njen otac je imao dućan na glavnoj ulici, a stanovali su u svojoj kući, koja je bila dalje od dućana.

Kada je počeo rat, Kitika nije išla u školu, a ubrzo smo čuli da su svi Jevreji, pa i Kitika, zatvoreni.

Jednoga dana ja sam išla dolmom, pa sam videla kako su Jevreji kod skele čupali travu pored puta. Tu su bile žene i deca. Medju njima je bila i moja drugarica koja je tužna, oborene glave, čupala travu, ne smejući da digne pogled. Nije me zato ni videla, a ja sam nju tada poslednji put videla.

Kitika je umrla jedne noći, kada su njeni tata i mama, zajedno sa ostalim Jevrejima čekali lađe koje će ih prebaciti u Beograd. Noćili su u jednoj kotarci u blizini Tise i tu je ona umrla od gladi i žeđi."

Ovo je svedočenje Mirjana Velisavljev dala 1989. godine.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da se kostur glave mamuta sa kljovama, koji je pronađen u Tisi kod Novog Bečeja 1947. godine, nalazi  u Prirodnjačkom muzeju u Novom Sadu?