Svedočenje Budai Lasla

penzionisanog stolarskog majstora iz Novog Bečeja

Budai Laslo je, zajedno sa autorom materijala o novobečejskim Jevrejima, pregledao prvi spisak jevrejskih porodica i potvrdio koje su od tih porodica bile starosedelačke, a koje su privremeno tu živele. Ovo je doprinelo stvaranju prvog osnovnog spiska deportovanih lica koji je na osnovu toga priširen i dopunjen.

Prema njegovom sećanju, tok jevrejskog pogroma tekao je ovako: maja i juna meseca 1941. godine Jevreji muškarci bili su zatočeni u sinagogi. Krajem juna i ceo juni mesec nalazili su se u žitnom magazinu KLAJN i HORVAT, na glavnoj ulici, a od sredine avgusta meseca, zajedno sa ostalim Jevrejima severnog Banata, bili su zatočeni u velikom žitnom magazinu LEO WEISS-a, odakle su oterani na pristanište i utovareni u ladje za Beograd.

Pošto je bio aktivista kulturnog amaterizma u N. Bečeju, on se seća da je učešće jevrejske omladine na tom planu bilo veoma retko. U tom se pogledu izuzima Đerđ - "Đurika" Šlezinger, koji je povremeno dolazio u Mađarsku građansku kasinu. On je i učestvovao aktivno u nekim priredbama. O tome je Budai Laslo priložio jednu fotografiju i jedan plakat.

Ovo svedočenje Budai Lasla bilo je veoma korisno za rekonstrukciju datuma pogroma, kao i radi osvetljavanja učešća Jevreja u kulturnoj delatnosti u Novom Bečeju.

Svedočenje je dato 1989. i 1991. godine

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?