Korišćena literatura:

dr. Dušan Popović: SRBI UBANATU do kraja XVIII veka, izdanje "Naučne knjige" - Beograd 1955.

Vasa Stajić: VELIKOKIKINDSKI DIŠTRIKT 1775-1785. izdanje "Matice srpske" - novi Sad 1950.

Lazar Mečkić: NOVI BEČEJ I VRANJEVO KROZ ISTORIJU, izdanje "Radnički dom" - Novi Bečej 1989.

Dragoljub Čolić: UČEŠĆE JEVREJA U RAZVOJU PRIVREDE BANATA, ZBORNIK IV, Jevrejski istorijski muzej, Beograd 1979.

Božidar Ivković: UNIŠTENJE JEVREJA I PLJAČKA NJIHOVE IMOVINE 1941-1944. - TOKOVI REVOLUCIJE - Zbornik istorijskih radova I, Bgd 1965.

dr. Teodor Kovač: PRILOG POZNAVANJU UNIŠTENJA JEVREJSKE IMOVINE TOKOM II SVETSKOG RATA, - Jevrejski almanah - Beograd 1965.

dr. J. Romano: JEVREJI JUGOSLAVIJE 1941-1945. - ŽRTVE GENOCIDA I UČESNICI NOR-a - Beograd 1960. g.

ENCIKLOPEDIJA JUGOSLAVIJE, sveska IV - Zagreb 1960.

dr. Eduard Mosbaher: JUGOSLOVENSKI JEVREJI U SVETLOSTI STATISTIKE -  Jevrejski narodni kalendar 1940-41.

Đorđe Momčilović: ZRENJANINSKE VATRE - Zrenjanin 1987.

Bogdan Čiplić: OPROŠTAJ S RAHAVOM - Zbirka pesama posvećena: "Mojim prijateljima - pobijenim bečejskim Jevrejima" - PROSVETA - Beograd 1960.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da je meandar Biserno Ostrvo, u to vreme najveća okuka Tise, dug oko 23 km prosecanjem novog korita 1858. godine u dužini od 8,3 km postaje mrtvaja. Meandar na području Medenjača u dužini od 15 km postao je mrtvaja 1863. godine prosecanjem novog toka u dužini 3,2 km. Ali, je još dugo posle toga meandar korišćen kao glavni plovni put, a prosek postao rukavac. Zbog toga je 1900. godine prosek proširen, a meander zasipan i Medenjača praktično tek 1900. godine postaje mrtvaja.