Novogodišnji turnir

Novogodišnji turnir

U zimskom periodu kuglaši su bili izuzetno aktivni, organizovana su kuglaška takmičenja. Tako su za turnir koji je održan 5. decembra 1948. godine, u kuglani „Laslo“ predvideli bogat fond nagrada. Među nagradama se našla jedna guska, 5 litara vina, torta, sandale, 100 komada cigareta.

Kraj 1948. godine, obeležen je Novogodišnjim turnirom u kuglani „Laslo“, koji je trajao pet dana 25, 26. i 27. decembra 1948. godine, 1. i 2. januara 1949. godine.

Prihod kuglaške sekcije iznosio je 18.953 dinara, rashod 15.878 dinara, a čist prihod predat je računopolagaču Franji Jankoviću.

Početkom 1950. godine Jedinstveno fiskulturno društvo „Zvezda“ menja naziv u Sindikalno sportsko društvo „Zvezda“, koje nastavlja bogatu aktivnost.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je posle prvog svetskog rata, prvi reditelj beogradske opere je bio Novobečejac - Vojislav Turinski.