Ženska ekipa KK JEDINSTVO

Kuglanje u Novom Bečeju ima dugu i bogatu tradiciju i sigurno da Kuglaški klub „Jedinstvo“ zaslužuje monografiju, primerenu mnogobrojnim uspesima, kako ekipnim tako i pojedinačnim.

Godinama sakupljam građu za knjigu o ovom sportskom kolektivu, koji će 2012. godine obeležiti jubilej, 60 godina aktivnosti pod imenom „Jedinstvo“. Ove, 2011. godine, ženska ekipa KK „Jedinstvo“ obeležava 30 godina postojanja, pa je ova publikacija poklon za jubilej, osvojeni Kup Evrope 2000. godine u Skoplju i dve titule prvaka države 1993. i 2007.

Pojedinačni uspesi, kojih ovaj primerni sportski kolektiv ima zaista mnogo, zbog ograničenog prostora, nisu obuhvaćeni, ali se nadam da će biti u jednoj od narednih knjiga.

Početak kuglanja, kao sportske igre, u kojoj se kuglom obaraju čunjevi postavljeni na postolje staze, na određenoj udaljenosti, smatra se 1769. godina, kada je u Nemačkoj zabeležen pokušaj stvaranja jedinstvenih pravila. Međutim, kao organizovano sportsko takmičenje počinje 1885. godine, kada je u Drezdenu osnovan Savez nemačkih kuglaških klubova (Deutscher Keglerbund) koji je za kratko vreme okupio 220 klubova.

Igra iz doba faraona

Igri sa drvenim kuglama prethodile su igre sa kamenim kuglama, koje su pronađene u grobnicama egipatskih faraona i u grobovima drugih antičkih naroda. Bacanje kamene kugle prema nekom određenom mestu ili predmetu poznato je kod Grka, Rimljana i Germana.

Prvi međunarodni kuglaški savez International Bowling Association (IBA) osnovan je 1926. godine u Stokholmu. Od 1929. do 1939. godine sedište IBA bilo je u Nemačkoj. Jugoslovenski kuglaški savez osnovan je 21. februara 1932. godine. Kuglanje je veliku popularnost imalo u Vojvodini, a prvi klubovi se formiraju u Subotici (1933), Novom Sadu i Rumi (1935), Somboru, Bečeju, Sremskoj Mitrovici (1936), a najverovatnije i u Novom Bečeju.

Jugoslovenski kuglaški savez je u periodu od 1932-1941. godine organizovao samo tri državna prvenstva.

Na prvom kongresu IBA, posle Drugog svetskog rata, osnovana je sekcija sa 9 čunjeva, do tada IBA je u svojoj nadležnosti imala američki sistem sa 10 čunjeva. Na vanrednom kongresu IBA u Stokholmu 1949. godine odlučeno je da IBA zamrzne svoju delatnost.

Prvo svetsko prvenstvo

Prvo svetsko prvenstvo u kuglanju održano je u Beogradu 1953. godine. U konkurenciji žena prvo mesto osvojila je Austrija sa 2.206, a drugo Jugoslavija sa 2.186 čunjeva.

U muškoj konkurenciji Jugoslavija je prva sa 4.997, druga Austrija sa 4.832, a treća Demokratska Republika Nemačka (DDR) sa 4.754 čunja.

Na inicijativu Kuglaškog saveza Jugoslavije 1951. godine u Beču sazvana je sednica bivših sekcija igre sa 9 čunjeva, na kojoj je odlučeno da se sazove konferencija bivših članova IBA. Tako je 27. januara 1952. godine u Hamburgu, u prisustvu delegata iz Austrije, Finske, Francuske, Belgije, Luksemburga, SR Nemačke, Švedske, Švajcarske i Jugoslavije održan osnivački kongres Međunarodnog kuglaškog saveza Federation Internationale des Quilleurs (FIQ) na kojem su priznata sva četiri kuglaška sistema. ¹


1 Enciklopedija fizičke kulture, str. 512-515 Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb 1975

Mnogobrojne kuglane u novobečejskim kafanama, potvrđuju da je ovaj sport bio omiljena zabava žitelja grada na Tisi. Najstarija, na ovim prostorima, svakako je ona u dvorcu „Sokolac“ kod Novog Bečeja, koja je izgrađena u XIX veku. To je jednostazna kuglana (na slici) koja bi i danas, uz male adaptacije, mogla da bude u funkciji i istovremeno zanimljiva turistička atrakcija. Postojanje kuglane u dvorcu samo potvrđuje da je kuglanje bila omiljena igra aristokratskog staleža.

Kuglana u Dvorcu SOKOLAC

Ugostitelji su shvatili da kuglanje doprinosi njihovoj profesiji, odnosno povećanju prometa, pa su kuglane, po pravilu, bile građene pored ili u sklopu ugostiteljskog objekta, sa zemljanom, a ponegde drvenom podlogom. Kuglane su imale devet, a negde samo tri čunja. Najčešće se igralo o piće, što je naravno odgovaralo vlasnicima kafana.

Pre i posle Drugog svetskog rata u Novom Bečeju postojale su mnogobrojne jednostazne kuglane, sa drvenom podlogom i to u kafanama „Balkan“, „Sič“, kod Arsena Pecarskog u Vranjevu, „Eđšeg“, u Vatrogasnom domu, Omladinskom domu u Šušanju i dr.

Najpopularnija kuglana bila je u kafani „Laslo“ u Novom Bečeju, (na uglu ulica Narodnog fronta i Sonje Marinković) gde su se posle Drugog svetskog rata, sve do kraja 1950. godine, dok nije otvorena nova kuglana, igrale zvanične kuglaške utakmice.

Sve veća popularnost kuglanja nametnula je potrebu da se u Novom Bečeju izgradi moderna kuglana. Izgradnju nove kuglane, Sindikalno sportsko društvo „Zvezda“, počelo je 1949. godine, na lokaciji današnje spratne zgrade Doma penzionera, u Ulici Maršala Tita 19.

Početkom 1949.godine kupljeno je 3m³ hrastovih dasaka, a u aprilu 1.500 kg kreča i 3.500 komada mašinske cigle. Zidarski radovi su povereni preduzimaču Ištvanu Šimonu, koji je za radove angažovao više radnika, prema priznanicama koje se nalaze u finansijskoj dokumentaciji društva, na zidarskim poslovima preduzimač zidar Ištvan Šimon je angažovao Ferenca Kormoša, Šandora Fabijana, Ištvana Bartusa, Maćaša Šimona, Julišku Kosoruš i Mladena Bojića.

Na ovom mestu nalazila se Kafana LASLO

Kopče koje su služile za gradnju kuglane izradio je kovač Petar Nelovankovits, dok je tesarske radove izveo tesarski majstor Ištvan Kovač, sa svojim radnicima. Tesarski radovi su okončani 15. septembra 1949. godine, kada je kuglana stavljena pod krov. Već 27. januara 1950. godine, data je akontacija, u visini od 10.000 dinara, električaru Jožefu Andreu, za nabavku materijala i izvođenje električarskih radova. To ukazuje da su radovi na novoj kuglani, početkom 1950. godine bili u završnoj fazi.

Troškovi za izgradnju kuglane su bili veći od očekivanih, pa su se kuglaši organizovali da dođu do sredstava i to održavanjem zabava i igranki. U arhivi Sindikalnog sportskog društva „Zvezda“, od 27. januara 1950. godine, pronašao sam dopis, koji je upućen Begejskom sreskom narodnom odboru (Povereništvu za prosvetu) u Zrenjaninu, sledeće sadržine:

„Kuglaška sekcija SSD „Zvezda“ iz Vološinova, obraća se Naslovu i umoljava Vas da joj se odobri održavanje igranke u sopstvenom sportskom domu u ulici Maršala Tita 17, na dan 29. januara 1950. godine, sa početkom u 18.30 časova. Prihod sa igranke služi isključivo za izgradnju sportske kuglane, koja se nalazi u završnim radovima i koja treba da je gotova početkom aprila meseca. U nadi da će naslov našoj molbi izaći u susret, pozdravljamo Vas sa sportskim ZDRAVO. Smrt fašizmu – Sloboda narodu“.

Za predsednika je potpisao ovdašnji poznati trgovac Slobodan Rakić.

Begejski sreski narodni odbor iz Zrenjanina je odobrio, svojim dopisom od 2. januara 1950. godine, održavanje igranke u prostorijama Doma za kuglaške sekcije, pod uslovom da prihod ide u svrhu podizanja fiskulturnog objekta.

Mada je planirano da se kuglana završi do kraja aprila, radovi su malo kasnili. Asfaltiranje kuglane izvršeno je u maju 1950. godine, a izvođač radova Toma Vojković iz Zagreba, je 24. maja 1950. godine, na ime prekovremenih radova i nagrade za svoje radnike primio 1.500 dinara od SSD „Zvezda“.

Kuglana u ulici Maršala Tita

Obućarska prerađivačka zadruga „Pobeda“ iz Novog Bečeja, je 1. avgusta 1950. godine, fakturisala gumene ploče u vrednosti od 9.142 dinara, dok je električnu instalaciju u kuglani, električar Jožef Andre, okončao 14. Septembra 1950. godine, što se uzima i za datum završetka radova u novoj dvostaznoj kuglani, u to vreme veoma savremenoj sa asfaltnim stazama.

U toku korišćenja drvena pozadina na kraju staze, iza čunjeva, od udaraca kugli, trpela je velika oštećenja. Da da bi se amortizovali udarci kugli, klub je od Lokalnog privrednog preduzeća kožnih proizvoda „Kožarac“ iz Novog Bečeja naručio, 21. Avgusta 1951. godine, veliki kožni jastuk za zaustavljanje kugli. Time je taj problem razrešen, a klub je za kožni jastuk platio 3.055 dinara.

Pored kuglane, nekako istovremeno, izgradjen je i košarkaški teren, sa asfaltnom podlogom, čime je kompletiran mini sportski centar.

Nova kuglana, sa malim bifeom, bila je omiljeno i veoma posećeno mesto, posebno u zimskom periodu, punih 25 godina, sve do izgradnje nove automatske kuglane 1976. godine.

Laslo Jager

Početkom 1975. godine počela je, zahvaljujući sredstvima mesnog samodoprinosa, izgradnja Radničkog doma u Novom Bečeju, u čijem je sklopu projektovana četvorostazna automatska kuglana. Gradnja, ovog kapitalnog objekta, trajala je manje od 16 meseci, a svečano otvaranje je obavljeno 1. Oktobra 1976. godine.

U suterenu ovog zdanja, zablistala je automatska četvorostazna kuglana, u to vreme jedna od najmodernijih u Jugoslaviji.

Svečano otvaranje kuglane organizovano je za vreme novogodišnjih praznika 1977. godine, na kojem su pored ekipe Jedinstva učestvovali Vojvodina iz Novog Sada, Proleter iz Čoke i Dinamo iz Pančeva.

Prvo mesto osvojila je Vojvodina sa 5.170, drugo Jedinstvo (5.139), treće Proleter (4956), a četvrto Dinamo (4.907).

Za ekipu JEDINSTVA igrali su: Baranji 853, Oroslamoš 859, Neatnica 814, Lazić 829, Sič – Ivan 832, L. Jager 959.

Najbolji rezultat na turniru imao je član Jedinstva Laslo Jager 959, drugi Franja Mihajlović (Vojvodina) 944, a treći Mohači (Vojvodina) 911.

Strana 1 od 9

Podržite sajt

Ukoliko želite, donacijom, da pomognete razvoj sajta.

Podržite...

Sakupljanje kulturno-istorijske građe Novog Bečeja smatramo izuzetno važnim i velikim poslom. Za nove naraštaje... sa novom tehnologijom... da vide prošlost... drugačije će ostati zaboravljena.

Već 10 godina se bavimo time, uporno i vredno a ipak je ostalo još mnogo toga da se uradi, mnogo posla je pred nama.

Dobru...

Ako posedujete neki materijal ili saznanja za koje smatrate da bi dopunile sajt, uključite se... Možete komentarisati članke ili nam slati materijale, fotografije na salevidak@gmail.com. Ili prosto svoje predloge, ideje, komentare kako da poboljšamo sajt iznesite Ovde

Ideju...

Za one imućnije Novobečejce koji mogu i žele materijalno da pomognu razvoj ove ideje, daju vetar u leđa, koji žele da budu dobrotvori, sponzori, donatori...

...stojimo na raspolaganju na broju 060 013 01 01

© 2016 Novi Bečej - Online. All Rights Reserved. Designed By SaleVidak