Moje Kumane

Bagrem cveta

rodilo se sunce.

Ćilim zrake

kroz sunce isplelo.

Pa mi bagrem

kao srcu melem,

selo moje

beharom posipa.

Po drveću gugutke

izvezle su gnezda,

pa guguču pesmu

radosti životu.

Kroz sećanje

prate me

jablanovi viti,

što prošlošću šume

kroz pola moga veka.

Posekoše stabla

al’ ostaše tajne

pod krošnjama njihovim

volelo se dvoje...

Urezana imena

njeno, tvoje

njegovo i moje...

Tags: