Žalosna vrba

Saseći ću vrbe u korenu,

mudraci kažu da tugu nose.

Ne dam da guste raspuste kose,

i plaču danima, nečujno, tiho.

Sadiću jasmine, srebrne breze i jele vite.

Da šapću nežno, tihom povetarcu,

da smeju se na kiši i krošnjama svojim,

dom moj da štite.

Baštu ću svoju zasuti ružama,

i ne dam blizu suzama,

sem ako one radost nose.