Svetlost novog rađanja

Pronaći ćeš me

između dva

preplanula cveta.

Bićeš svedok

mom novom

rađanju.

Sklupčana u čvor

sudbine,

strpljivo čekam

svetlost dana

koja je još daleko

ispred mene.