Božija bašta

Cvet do cveta

u rajskoj bašti:

zumbuli,

ljiljani,

ruže,

smiljani.

Cvet do cveta,

sanja u mašti:

bulke,

različci,

zove

i čičci.