Sećanje

Tvoja duša sada,

negde tamo spava.

U poljima beskrajnim,

rasuta ko trava.

U latici poljskog cveta,

na glavici suncokreta.

Nevidljiva, meka.

Na dohvat sećanja,

a tako nedostižna

i daleka.