Moj povratak

Kad se jednom vratim u beskraj

i kad me budeš opet stvarao,

daj mi, Bože, voda da budem.

Da šumim međ stenjem i kamenjem,

žedne da krepi moja studen.

Kad sunce visoko zažari,

korito moje da ispari u tamne oblake.

Katkad da pljuštim, sipim i rosim,

il’ sve da bujicom pred sobom kosim!