Dami iz Novog Miloševa

Ima jedna dama

džepnog izdanja

a srca velikog kao vasiona.

Ta dama živi

u ravnom Banatu

gde vidik luta

zelenim poljima,

a vreme teče

po nekom svom satu.

Ta dama leči

svojim rukama

toplo i nežno

kao majski dan,

a boli brzo

veoma brzo

postaju samo

jučerašnji san.

Hvala ti na svemu

draga damo!

Hvala Gospodu

što nas dariva

takvim ljudima.