Nekima

Nekima je dato da vole,

nekima da povređuju,

nekima da leče tela,

a nekima dušu.

Retkima je dato više,

a najređima

da sačuvaju toplinu duše

kojom zrače,

oplemenjujući svaku stopu

kojom hode po našoj majci zemlji.

Eh, da vas je više!